O tienení elektrosmogu

Elektrosmogové tienenie. Britský distribútor produktov YSHIELD® z Nemecka, špecializujúci sa na maloobchodné/veľkoobchodné elektrovodivé nátery a tkaniny/rúna atď. ochrana ľudí a citlivých špičkových technologických zariadení pred elektromagnetickým žiarením (EMR).Naše produkty sú prvá voľba popredných odborníkov v oblasti ochrany pred elektromagnetickými poľami (EMF) v Európe, domov „stavebnej biológie“.

tienenie farby/tkaniny/rúna na ochranu pred vysokofrekvenčné žiarenie, ako sú mikrovlnky z veže mobilných telefónov. Electro Smog Shielding a YSHIELD sú lídrami na dnešnom trhu.

Produkty na tienenie EMF, predáva Elektrosmogové tienenie bol dôkladne testované na ich ochranné vlastnosti podľa najnovších testovacích postupov. Všetky naše produkty sú testované a certifikované v našom vlastnom EMC laboratóriu. Rozsiahly výskum nám umožní ďalej rozširovať naše Celosvetovo pozíciu na trhu v budúcnosti a uspokojiť nové potreby zákazníkov.