Podmienky

1) Všetky naše ponuky, dodávky, zmluvné služby a kúpne zmluvy podliehajú výlučne nižšie uvedeným predajným a dodacím podmienkam.

2) Účinnosť: Aby boli objednávky účinné, musia byť potvrdené nami alebo naším oprávneným zástupcom písomne, faxom alebo elektronickou poštou.

3) Ceny: Vrátane ciel a daní. Všetky ceny v librách šterlingov. Naše ceny sú uvedené zo závodu. Náklady na balenie, dopravu a poistenie znáša zákazník. Pre cenové ponuky prepravy nás prosím kontaktujte. V niektorých krajinách sú na vašu objednávku uvalené clá a dane, ktoré nie sú zahrnuté v našich cenách. Všetky UK založené objednávky sú Dodané clo zaplatené (DDP). Informujte sa prosím na miestnom colnom úrade. Niektoré krajiny môžu tiež účtovať dodatočný manipulačný poplatok za doručenie. Ak nie je dohodnuté inak, sú účinné aktuálne zverejnené cenníky ku dňu príslušnej kúpnej zmluvy.

4) Možnosti platby: Platba kreditnou kartou, PayPal alebo platba vopred. Tovar zostáva majetkom spoločnosti Electro Smog Shielding až do úplného zaplatenia konečnej platby.

5) Informácie o produkte: Pre všetky produkty platia najnovšie dostupné informačné listy. Informačné listy produktov sú dostupné napr. na našej webovej stránke www.electrosmogshielding.co.uk

6) Vrátenie tovaru: Ak nie ste úplne spokojný s výrobkami, ktoré ste si vybrali, môžete nám ich vrátiť do 14 dní od prijatia. Výrobky šité na mieru zákazníkovi, ako je tieniaci materiál predávaný v metráži a otvorené nádoby na farby, nie je možné vrátiť. Pred zaslaním produktu späť je zákazník povinný kontaktovať Electro Smog Shielding emailom, telefonicky alebo písomne. Electro Smog Shielding sa následne rozhodne ako ďalej postupovať a o tom informuje zákazníka. Náklady na vrátenie musí znášať zákazník.

7) Záruka: 12-mesačná záruka sa vzťahuje na všetky produkty Electro Smog Shielding. Táto záruka neobmedzuje iné záruky stanovené zákonom.

8) Bezpečnosť: Zákazník je zodpovedný za bezpečné zaobchádzanie s výrobkami tienenia elektrosmogu a ich spracovanie. Zákazník je tiež zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných postupov, najmä za predchádzanie úrazom elektrickým prúdom. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi na príslušných listoch s pokynmi „Zaobchádzanie a spracovanie“ (k dispozícii od spoločnosti Electro Smog Shielding pre elektrosmogové tienenie, tieniace produkty). Inštruktážne listy „Manipulácia a spracovanie“ budú dodané s produktom, ak je to možné.

9) Uzemnenie: Všetky EMR-tieniace farby (a iné tieniace produkty) musia byť riadne uzemnené, aby nepredstavovali potenciálne bezpečnostné riziko pre cestujúcich. Zákazník je zodpovedný za správne uzemnenie produktov. Uzemnenie musí byť navrhnuté a inštalované tak, aby nemohlo byť odstránené alebo poškodené, napr. hrajúcimi sa deťmi, domácimi zvieratami (najmä mačkami a hlodavcami) alebo inou nehodou. Zákazník je tiež zodpovedný za pravidelnú vizuálnu kontrolu inštalácie uzemnenia, údržbu inštalácie uzemnenia a prípadnú opravu. V závislosti od miestnych predpisov v niektorých krajinách môže uzemnenie vyžadovať licencovaného elektrikára. Zákazník je zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných zákonov a noriem. Ďalšie informácie nájdete v hárkoch s pokynmi „Manipulácia a spracovanie“.

10) Vylúčenie zodpovednosti: Elektrické výrobky a inštalácie môžu predstavovať a predstavujú riziko pre bezpečnosť spotrebiteľov, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza. To platí aj pre všetky tienenie EMR s elektrosmogovým štítom. Electro Smog Shielding sa preto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za materiálne škody, zranenia a smrť osôb v dôsledku nesprávnej manipulácie s produktmi Electro Smog Shielding. K dnešnému dňu sme neboli informovaní o jedinom prípade elektrickej nehody s EMR tienením. Ak sa však omylom alebo náhodou pripojíte k zdroju elektrickej energie, tieniaci materiál bude viesť elektrinu a bude možným zdrojom elektrického šoku a usmrtenia elektrickým prúdom. Zákazník nebude brať spoločnosť Electro Smog Shielding na zodpovednosť za žiadny takýto incident